Selamat datang ke Sistem Maklumbalas FAMA

Sistem Maklumbalas FAMA (FFS) merupakan sebuah sistem saluran komunikasi menerusi Internet untuk para pengguna membuat aduan dan mengajukan soalan kepada pihak FAMA mengenai isu yang berkaitan.

== Sila klik di sini untuk membuat permohonan bantuan bencana banjir bagi usahawan FAMA

Muat Turun :-

1. Tatacara Permohonan Peruntukan
2. BORANG A FFS
3. BORANG C

*TATACARA PERMOHONAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN SEMULA AGROMAKANAN MAFI


1.Syarat Permohonan :

a) Berdaftar dengan FAMA

b) TIDAK PERNAH memohon dengan mana-mana Agensi / Jabatan di bawah Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan (KPKM)

c) Perusahaan berskala Mikro (Nilai jualan kurang RM 300,000 ribu atau bilangan pekerja kurang daripada lima (5) orang


2.Skop perusahaan di bawah FAMA :

a) Usahawan produk perusahaan Industri Makanan Dan Asas Tani (IMAT) – termasuk usahawan bimbingan FAMA / Agropreneur Muda

b) Usahawan Agrobazaar (Kedai Rakyat / Bazaar Rakyat / K-Shoppe), Gerai Buah-Buahan Segar (GBBS), Pusat Pengumpulan Ladang (PPL), Peserta Pasar Tani Kekal (PTK), Peserta Pasar Tani*

c) Pengusaha Agropelancongan

3.Anggaran Kerosakan yang diambil kira :

a) Kerosakan peralatan perniagaan termasuk mesin,rak peragaan,keperluan operasi outlet, peralatan lepas tuai dsb

b) Premis perniagaan (bukan rumah/tempat tinggal)

c) Permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan pihak Jawatankuasa

d) Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk tunai (penggantian peralatan sahaja)

4.Skop Kerosakan:

a) Premis perniagaan (bukan rumah/tmpt tinggal)

b) Peralatan termasuk mesin,rak peragaan,keperluan operasi outlet, peralatan lepas tuai dsb

c) Barangan niaga

Maklumat Tambahan

Bagi peserta pasar tani, hanya melibatkan kerosakan peralatan perniagaan/kelengkapan operasi sahaja yang boleh di ambilkira. Kerosakan kenderaan, rumah, peralatan peribadi TIDAK termasuk di dalam skop ini.